LIHASTAUTILIITON HAKEMAT TUETUT LOMAT VUONNA 2020

21.9.2019

LIHASTAUTILIITON HAKEMAT TUETUT LOMAT VUONNA 2020
Tuettu loma on irtiotto arjesta. Lomalla virkistytään, tutustutaan uusiin ihmisiin, kokeillaan erilaisia taitoja ja koetaan elämyksiä.
Tuetun lomatoiminnan tavoitteena on tarjota kodin ulkopuolinen lomamahdollisuus niille perheille ja aikuisille, joilla ei muuten olisi
mahdollisuutta lomaan. Tuetun loman tavoitteena on lisätä hyvinvointia. Lomatuen myönnetään taloudellisin, terveydellisiin ja
sosiaalisin perustein. Tuetut lomat järjestetään Veikkauksen tuella ja yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja lomahuollon kanssa.
Lomapaikat ja ajat Kuntoutumiskeskus Apila Oy, Reumantie 6, 36200 Kangasala

14.6. – 19.6.2020 Voimaa vertaisuudesta –loma lapsiperheille, lihassairaus voi olla lapsella
tai vanhemmalla.
Hakuaika päättyy 13.3.2020
Paikkoja 10 perheelle.
Rokua Health & Spa, Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA
23.8. -28.8.2020 Voimaa vertaisuudesta -loma apua tarvitseville aikuisille sekä heidän
läheisilleen.
Hakuaika päättyy 22.5.2020
Paikkoja 20 henkilölle.

Omavastuuosuudet Loman omavastuuosuus on 20 €/vrk aikuisilta, alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.
Loman sisältö Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa tai perhelomilla perhekoon
mukaisissa huoneissa/huoneistoissa, ryhmäkohtainen ohjelma, yleinen vapaa-ajanohjelma,
lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö. Perhelomilla 1-3 vuotiaiden lastenhoito (4 x 2h).

Lomatukihakemukset/ Hakemuksen tiedot

Jokainen lomatuen hakija täyttää henkilökohtaisesti lomajärjestön lomatukihakemuksen.
Hakemukset palautetaan lomajärjestöön hakuajan loppuun mennessä. Ensisijaisesti kannattaa täyttää sähköinen
lomatukihakemus. Hakemus löytyy MTLH:n kotisivuilta, www.mtlh.fi tai tilaamalta/tulostamalla paperinen
hakemus. Hakemukset palautetaan hakuajan loppuun mennessä osoitteeseen:
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry, Ruoholahdenkatu 8, 4. krs, 00180 HELSINKI
Hakemus täytetään huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.
Avustaja Jos lomatuen hakija ei pärjää lomalla yksin, tulee hänen hankkia itselleen avustaja lomalle.
Jos hakijalla on kunnalta saatu avustaja, hänen kulunsa maksaa lomajärjestö. Avustajan tiedot kirjataan
tällöin hakemukselle sille varattuun kohtaan. Avustajana voi toimia myös perheenjäsen, läheinen tai ystävä,
jolloin avustajaksi tuleva hakee myös lomatukea.
Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä sekä muut henkilö- ja osoitetiedot. 
Tulotiedot on merkittävä myös puolison osalta, vaikka lomaa anoisikin yksinään. 
Lomatuen tarpeen perustelut ovat välttämättömät.
Avio-/avoparia kohden riittää 1 hakemus, jos lomaa anotaan yhdessä samalle loma-ajankohdalle.
Lomatukihakemukseen merkitään sille varattuun kohtaan tieto järjestöstä/yhdistyksestä, jonka varaamaa
lomajaksoa anotaan. Lomalle hakeminen ei kuitenkaan edellytä järjestön/yhdistyksen jäsenyyttä!
Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle n 2 kk ennen loman alkamispäivää. Mahdollisissa
peruutuksissa lomatuen saaja peruuttaa myönnetyn lomatuen henkilökohtaisesti suoraan lomajärjestöön.

Lomaa hakeneiden tietosuoja

Lomaa hakeneiden henkilötietojen käsittelyä määrittelee Tietosuojalaki 4§.
Henkilötiedon käsittelyn laillisuusperusteena on rekisteröidyn eli lomatuenhakijan vapaaehtoinen ja
informoitu suostumus, joka on annettu selkeästi lomatukihakemuksessa. Allekirjoituksellaan hakija
antaa suostumuksen loman kannalta välttämättömien tietojen luovuttamiseen lomakohteelle ja
yhteistyökumppanille.
.

Lisätietoja ja hakemuksia alla olevista osoitteista:
Lihastautiliitto ry                                    Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
Raija Similä                                           Ruoholahdenkatu 8 4. krs 00180 HELSINKI
puh. 050 – 5914244                            Puh. 050 406 4616 tai 040 567 0628.
raija.simila@lihastautiliitto.fi               lomat@mtlh.fi