Etelä-Hämeen Lihastautiyhdistys ry

Tervetuloa

VAMMAISOIKEUDEN AJOKORTTI -tilaisuuteen!

Tilaisuden järjestävät Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys, Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry, Lahden Reumayhdistys sekä Päijät-Hämeen Neuroyhdistys. 

Tilaisuus pidetään

lauantaina 16.9.2017 klo 13.00 Validia Kuntoutus Oy: luentosalissa, Launeenkatu 10, Lahti. Tila on esteetön.

Ilmoittautumiset 7.9.2017 mennessä Juhani Kuntoselle juhani.kuntonen@gmail.com ja 044 206 1060

 

Koulutuksen pitää OTM Jukka Kumpuvuori.  Tilaisuuteen on vapaa pääsy, kahvitarjoilu omakustanteisesti. Luentosaliin mahtuu 50 osallistujaa.

"Vammaisoikeuksien ajaminen ei ole helppoa ja useimmat joutuvat tekemään sitä ilman ajokorttia, joka usein johtaa prosessiuupumiseen. Viranomainen viivyttelee päätöksien kanssa ja useat yksityisetkin liikkeet syrjivät vammaisia henkilöitä.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on hoitanut vammaisoikeusasioita runsaasti. Haluamme jakaa oppimaamme vammaisoikeuksien arjen puurtajien kanssa. Tämän vuoksi tarjoamme erityisesti paikallisille vammaisjärjestöille VAMMAISOIKEUDEN AJOKORTTI –koulutusta. 

Koulutuksessa käydään läpi oikeusjärjestyksen perusteita ja keskustellaan aina paikallisesta tilanteesta ja osallistujien omista kysymyksistä. 2017 esillä ovat luonnollisesti YK vammaissopimus ja uusi yhdenvertaisuuslaki, jotka ovat mullistamassa suomalaisen vammaisoikeuden, sekä myös kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhteensovittaminen." (lähde: www.kumpuvuori.fi/tapahtumat

Lisätietoja tapahtuman sisällöstä www.kumpuvuori.fi/tapahtumat/

 

 

Kysely osallisuudesta vammaispalvelujen asiakasprosessissa

 

Hyvä vammaispalveluiden asiakas,

Ohessa on linkki kyselyyn, jossa kartoitetaan vammaispalvelujen asiakkaiden ideoita osallisuuden toteuttamiseksi vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Kysely liittyy VamO -hankkeeseen. Tarkoituksena on, että tämän kyselyn kautta mahdollisimman moni voisi osallistua asiakkaiden osallisuutta kartoittavaan tutkimukseen. 

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa vammaissosiaalityön kehittämiseen. Vastausaikaa on 30.9.2017 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Kyselyitä on kaksi. Ensimmäinen on tarkoitettu täysi-ikäisille vammaispalveluiden asiakkaille. Toinen on tarkoitettu alle 18-vuotiaille vammaispalveluiden asiakkaille ja heidän perheilleen. 

 

18 vuotta täyttäneiden kysely:

https://www.webropolsurveys.com/S/EB1461D8E11DE317.par

 

alle 18-vuotiaiden ja heidän perheidensä kysely:

https://www.webropolsurveys.com/S/C209CB169898860C.par

 

Lisätietoja hanketyöntekijöiltä:

Heli Ronimus, 

projektisuunnittelija, Espoo

p. 043 8270726

heli.ronimus@espoo.fi

 

Nelli Lindroos

kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Rovaniemi

p. 016 3226312

nelli.lindroos@rovaniemi.fi