UUSIIN PALVELUASUMISPÄÄTÖKSIIN SUUNNITELLAAN PALVELUSETELIÄ PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

19.6.2018

UUSIIN PALVELUASUMISPÄÄTÖKSIIN SUUNNITELLAAN PALVELUSETELIÄ PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

 

Jatkossa ky:n tavoitteena on tarjota pääosalle palveluseteliä, jonka saatuaan asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista (yksityinen) itselleen palveluntuottajan. Myös ky:n yksikköön voidaan päätös tehdä. Ei ole silloin kuitenkaan palveluseteli- vaan virkamiespäätös.

 

Sääntökirjaa valmistellaan.

 

Yleinen osa

Määrittelee, palveluntuottajan. KY: ja asiakkaan velvollisuudet ja oikeudet. Lakien velvoitteiden tulee toteutua. Asiakkaalle tulee antaa mahdollisimman hyvät

yhteismitalliset tiedot eri tuottajista voidakseen valita asumispaikkansa. Myös KY:n omista yksiköistä tulee antaa tiedot vastaavalla tarkkuudella.Tuottajien toiminnan

valvomiseksi tulee kehittää tehokkaat valvontamenettelyt. Asiakaspalautteen anto tulee olla helppoa ja tallentaminen ja käsittely yhteismitallista. Asiakkaan on voitava lopettaa

huonosti toimiva palvelusuhde.

 

Palvelukohtainen osa

Määrittelee palvelutuotteet ja -luokat..Velvollisuudet ja oikeudet määritelläänpalvelutuotetasolla.

 

Kokoukset ja työpaja

Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Lisäksi on ollut työpaja, jossa on ollut myös palvelutuottajia ja asiakkaita.

 

Työskentely jatkuu........ Työtä riittää...

 

Vaikka SOTE ei toteutuisikaan suunnitellussa muodossa, on hyvä, että saadaan vähintään yksinkertaisesti kuvattua toimivien asumispalvelujen laatuvaatimukset.

Itse pyrin parhaani mukaan tuoda esille sekä vahtia asiakasnäkökulman toteutumista sekä käyttää hyväksi kokemustani palveluyrityksien laatu- ym. johtamisesta sekä prosesseista.

 

Juhani Kuntonen